Kategorie

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pracowniamaestria.pl

prowadzony jest przez firmę:

FOR DEKOR

Bartosz Wieczorek

Ul. Żytnia 6

62-600 Koło

NIP: 665-274-46-81
REGON: 369064296 
e-mail :
zaproszeniamaestria@wp.pl

tel. 603-884-083

zwaną dalej Sprzedającym

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta zwanego dalej Kupującym - będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: pracowniamaestria.pl

Czas realizacji Zamówienia wynosi od 7 do 21 dni roboczych.

Czas realizacja zamówienia liczony będzie od momentu spełnienia przez Kupującego jednocześnie warunków:

-  akceptacja projektu do druku

-  wpłata należności za usługę na konto Sprzedawcy.

Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Złożenia zamówienia można dokonać wyłącznie po zalogowaniu się Kupującego na stronie sklepu.

W Formularzu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać numer telefonu oraz adres e-mail.

Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.

PERSONALIZACJA: Nazwiska i imiona są drukowane w takiej formie, w jakiej otrzymamy ją od Państwa. Nie wykonujemy odmiany nazwisk lub imion. Nie odpowiadamy za literówki lub błędy w przesłanej liście gości. Ponadto każda lista gości powinna być odpowiednio odmieniona, aby pasowała do wybranej treści zaproszenia, powinna zawierać duże, małe litery i polskie znaki oraz nie powinna zawierać skrótów.

Po akceptacji projektów przez Klienta, Pracownia Maestria nie odpowiada za pomyłki, które nie zostały zgłoszone przez Klienta.

Zaakceptowanego i opłaconego zlecenia nie można anulować.

Istnieje możliwość zamówienia próbek wybranego zaproszenia. Koszt wykonania próbek jest taki sam jak koszt zaproszenia. Nie ma minimalnych ilości.

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

Płatności dokonuje Kupujący przed realizacją zamówienia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie poprzez system PayU, przelewem bankowym na podany poniżej nr konta lub zapłacić osobiście przed realizacją zamówienia w siedzibie firmy : 

Dane do przelewu:
Płatności w PLN

FOR DEKOR

Bartosz Wieczorek

Ul. Żytnia 6

62-600 Koło

Numer konta: 

BZ WBK S.A. 48 1090 1203 0000 0001 3694 1360

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§4. DOSTAWA

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
 
Przesyłka kurierska – 16,00
Poczta Polska – 11,50
Odbiór osobisty w siedzibie firmy - bez dopłaty 

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6. REKLAMACJE

W przypadku ujawnienia wady, uszkodzenia lub niezgodności towaru z umową Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w ciągu 10 dni, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.
 

Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny: 

FOR DEKOR

ul. Lipowa 13

Ruszków Pierwszy

62-604 Kościelec

Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
 

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 

Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma MAESTRIA nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.

§7. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Paulina Wieczorek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia Artystyczna MAESTRIA Paulina Wieczorek z siedzibą: ul. Lipowa13 Ruszków Pierwszy, 62-604 Kościelec.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, choć może być wymagane dla potrzeb realizacji zamówienia.

Kupujący ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia ze zbioru danych.

Dane podawane przez Kupujących w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Kupującymi w sprawach dotyczących złożonych przez Nich zamówień oraz do realizacji zamówień Kupujących.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.


Porównaj 0

No products

To be determined Shipping
0,00 zł Total

Check out